Відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,  обласного освітнього проекту «Дніпропетровський стандарт розвитку освіти» пріоритетними для освіти району є питання:

 

- розвитку дошкільної освіти;

 

-вдосконалення мережі закладів освіти із урахуванням демографічних, економічних та соціальних перспектив розвитку району;

 

-створення єдиного освітнього простору в умовах системних інноваційних змін;

 

-подальша реалізація Концепції профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

 

-науково–методична розробка та впровадження інноваційних технологій у діяльність освітніх закладів, дослідно-експериментальна робота щодо удосконалення навчального процесу в них

 

-100% підготовка вчителів до роботи в інформаційному Інтернет-просторі;

 

-100% забезпечення комп’ютерної підтримки викладання навчальних предметів;

 

- залучення вчителів району до міжнародних освітянських програм, проектів, інформаційних фондів;

 

- Орієнтація  виховної  системи  навчальних  закладів  на  визнання  пріоритетів  патріотичного  виховання  особистості.